เตรียมโครงการต้นกล้าอาชีพ

โพสต์8 พ.ค. 2556 20:26โดยทัศพร เดชภูแก้ว
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา ให้นักเรียนทุกคน มาทำการทดสอบวัดผลหลังการเรียนตามโครงการต้นกล้าอาชีพ
Comments