ข่าวประชาสัมพันธ์


โพสต์8 พ.ค. 2556 20:37โดยทัศพร เดชภูแก้ว

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนสระไข่น้ำประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับฟังนโยบายและแผนปฏิบัติการ 2556 ของโรงเรียน เวลา 09.00 น.

เตรียมโครงการต้นกล้าอาชีพ

โพสต์8 พ.ค. 2556 20:26โดยทัศพร เดชภูแก้ว

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา ให้นักเรียนทุกคน มาทำการทดสอบวัดผลหลังการเรียนตามโครงการต้นกล้าอาชีพ

ข่าวสาร

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยเทมเพลตกูเกิ้ลไซด์ ครูหลวง3

1.วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา แจ้งผู้ปกครองนักเรียน มารับชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน

Untitled document

1-3 of 3