ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนสระไข่น้ำประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับฟังนโยบายและแผนปฏิบัติการ 2556 ของโรงเรียน เวลา 09.00 น.
  ส่ง 8 พ.ค. 2556 20:38 โดย ทัศพร เดชภูแก้ว
 • เตรียมโครงการต้นกล้าอาชีพ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา ให้นักเรียนทุกคน มาทำการทดสอบวัดผลหลังการเรียนตามโครงการต้นกล้าอาชีพ
  ส่ง 8 พ.ค. 2556 20:26 โดย ทัศพร เดชภูแก้ว
 • ข่าวสาร 1.วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา แจ้งผู้ปกครองนักเรียน มารับชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
  ส่ง 8 พ.ค. 2556 20:31 โดย ทัศพร เดชภูแก้ว
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายภักดีชุมพล
  ส่ง 1 พ.ค. 2555 23:35 โดย นางสาวทัศพร เดชภูแก้ว
 • กิจกรรมโรงเรียนสระไข่น้ำ กีฬาศูนย์เครือข่ายกุดตุ้ม - ลาดใหญ่
  ส่ง 8 พ.ค. 2556 21:23 โดย ทัศพร เดชภูแก้ว
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน่วยงานทางการศึกษา